عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی گفت: روزی که این طرح در مجلس مطرح شد بنده استخاره ای گرفتم و استخاره نیز بد بود. از این رو مرخصی گرفتم و آن روز به مجلس نرفتم.

« فریدون احمدی »، نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن، درباره سرانجام طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به خبرنگار سیاسی برنا گفت: روزی که این طرح در مجلس مطرح شد بنده استخاره ای گرفتم و استخاره نیز بد بود. از این رو مرخصی گرفتم و آن روز به مجلس نرفتم. دلیل بنده نیز این است که تشکیل وزارت بازرگانی یقینا به ضرر کشور است و هر فردی که در این باره تصمیم گیری کند باید در آخرت پاسخگو باشد چراکه در دنیا جواب نخواهد داد.
او افزود: اینکه هر روز بخواهیم یک وزراتخانه تاسیس کنیم یا به ادغام وزاتخانه اقدام کنیم یا یک روز بخواهیم به تفکیک وزراتخانه ها بپردازیم چون از جیب ملت بدبخت است، قاعدتا برای کسی هزینه ای ندارد. بنابراین این تصمیمات عاقلانه نیست و هیچ کشوری در دنیا، حاکمیت ها بدین گونه تصمیم نمی گیرند. اگر این سیستم، یک سیستم خصوصی بود نمی توانست به این راحتی تصمیمات ادغام و تفکیک را نمی گرفت.
احمدی درباره علت اصلی مخالفت ها ادامه داد: در واقع تاسیس این وزارتخانه ها کار نادرستی نیست. خدا پدر شورای نگهبان بیامرزد که این بار درست ایراد گرفته است. امیدواریم این ایراد شورای نگهبان برطرف نشود.
او در این باره که نمایندگان باید نظر نهایی را درباره طرح تشکیل وزارتخانه ارائه دهند نیز گفت: امیدواریم ایراد غیرقابل رفعی از سوی شورای نگهبان به این طرح وارد شود که مجلس نتواند این ایراد را برطرف کند.
نماینده مردم زنجان در مجلس درباره ایراد اصلی این طرح نیز بیان کرد: همه سرمایه ملت در دستگاه های اجرایی هزینه شده است. دولت، مجلس و قوه قضائیه بسیار بزرگ شده اند و حتی در خود مجلس به ویژه مرکز پژوهش های مجلس نیز افراد بسیاری هستند. این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار