مذاکرات و کنفرانس خبری رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ژاپن

ایرنا چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
سرخط اخبار