استاد پیشکسوت ارتباطات و روزنامه نگاری با تشریح اصول اخلاق حرفه ای در جمع روزنامه نگاران و خبرنگاران مشهدی به بیان تجربیات خود در این حوزه پرداخت.

به گزارش قدس آنلاین ، یونس شکرخواه در مجموعه نشست های تخصصی سوژه و تجربه نگاری در حوزه رسانه که در کافه کتاب آفتاب مشهد برگزار شد، گفت: همه روزنامه نگاران باید در حوزه آموزش تخصصی و حرفه ای روزنامه نگاری فراگیر شوند، بشر در سیطره منابع اطلاعاتی مختلفی اعم از دیداری و شنیداری، مکتوب و مجازی قرار گرفته که هر یک سهمی را در این فضای اطلاع رسانی ایفا می کنند ولی همچنان در این میان نقش مطبوعات بسیار پررنگ است. این استاد ارتباطات با اشاره به اهمیت انتقال تجربه در عرصه روزنامه نگاری بیان کرد: برخی حرفه ها را تا عاشق آن نشوی نمی توانی اوج لذت و اهمیتش را دریافت کنی. اگر عاشق چنین حرفه ای باشید دیگر در سطح باقی نمی مانید و عمیق تر کار می کنید. وی افزود: رازداری اصل حرفه روزنامه نگاری است و از من نوعی هیچ گاه علیه رسانه هایی که در آن کار و فعالیت کرده ام نخواهید شنید. شکرخواه ادامه داد: بسیاری از سازمان های خبری، از اینکه مقامات وموسسات دولتی را پاسخگوی عموم می دانند، به خود افتخار می کنند در حالی که منتقدان مطبوعات، مسائلی در مورد مسؤول بودن خود مطبوعات، مطرح کرده اند. وی یادآور شد: روزنامه نگار دربرابر آنچه می نویسد مسوول است و در دادگاه ذهن خود مسوول تمام چیزهایی که شنیده و دیده است. این استاد ارتباطات در ادامه درخصوص ارکان روزنامه نگاری حرفه ای این گونه گفت: اخلاق یکی از ارکان روزنامه نگاری حرفه ای است، قضاوت خبرنگار و صفت نویسی در این حرفه درست نیست. قضاوت را باید برعهده مخاطب گذاشت چراکه آن ها بسیار خوب قضاوت می کنند.
وی ادامه داد: کسی که قلم در دست دارد نباید عصبانی شود و نقد بی منطق کند بلکه آنچه ...

سرخط اخبار