روایتی زیبا از خدمت جهادی پزشکان بسیجی درگز در محلات عشایرنشین

بسیج نیوز سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۵۰
منطقه میانکوه - خرداد ۱۳۹۸

دانلود

سرخط اخبار