به گزارش تیتربرتر؛
جمعی از اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس عصر دوشنبه ۲۷ آبان با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند.
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
عکسهای دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس با رئیس قوه قضاییه
دیدار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار