دستیابی به انرژی نامحدود با کمک هوش مصنوعی

آفتاب نیوز پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۹
دانشمندان دانشگاه هاروارد، نوعی یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کرده اند که می تواند خطرات احتمالی انرژی هسته ای را پیش بینی کند و راهی برای دستیابی به انرژی نامحدود ارائه دهد.

آفتاب نیوز :
به گزارش وب سایت رسمی دانشگاه هاروارد، دانشمندان سعی دارند برای دستیابی به انرژی نامحدود، از یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنند تا از عهده پیش بینی اختلالات مخرب برآیند.
دانشمندان طی دهه های گذشته تلاش کرده اند تا با کمک راهبردهای گوناگون، انرژی نامحدودی را ارائه دهند اما اگر امکان استفاده از همجوشی هسته ای برای تولید الکتریسیته عملی باشد، این قدرت عظیم و گسترده باید کنترل شود.
"جولیان کیتز هربک"(Julian Kates-Harbeck)، دانشجوی فیزیک دانشگاه هاروارد گفت: هنگامی که پلاسما، ثبات خود را در آزمایش همجوشی از دست می دهد، می تواند از حبس شدن در دیواره دستگاه فرار کند و به آسیب های شدید و در برخی موارد، ذوب شدن یا تبخیر ترکیبات منجر شود. اگر بتوانیم فرار پلاسما و یا آسیب های ناشی از آن را پیش بینی کنیم، می توانیم اثرات آن را کاهش و راهبردهای ایمنی ویژه ای ارائه دهیم تا پلاسما به آرامی خنک شود و آسیبی به دستگاه نرساند.
هربک و همکارانش برای پیش بینی آسیب های احتمالی به راکتورهای همجوشی، نوعی سیستم یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی ابداع کردند. این روش، گام مهمی در ابتکارات حوزه همجوشی هسته ای به شمار می رود و می توان آن را در دستگاه های مربوط به کار گرفت.
دانشمندان در این پژوهش، از یک "توکاماک"(tokamak) استفاده کردند. توکاماک، دستگاهی است که به محصورسازی پلاسما می پردازد و برای ایجاد تعادل پایدار پلاسما بر مبنای محصورسازی مغناطیسی طراحی شده است. این دستگاه، پلاسما را با استفاده از یک دامنه مغناطیسی قوی محصور می کند.
هربک افزود: هنگامی که آسیب های مخرب ناشی از پلاسما رخ می دهند، حتی برخی از بزرگترین ...