رئیس مرکز بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد گفت: وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری ها، صدا و سیما و بنیاد مسکن با هیات مقررات زدایی همکاری نکردند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی فیروزی دیشب با حضور در برنامه پایش، با بیان اینکه یکی از موضوعات مطرح شده در هیئت مقررات زدایی رفع انحصار در صدور مجوزها است، گفت: مجوز برای تأسیس داروخانه ها، سردفتری و طرح نویسی برای بانک ها از جمله مواردی هستند که در آن ها انحصار وجود دارد.
وی بزرگترین مشکل ایجاد کسب وکارها را استعلام دانست و ادامه داد: به عنوان مثال فردی برای تأسیس مرغداری، گلخانه و … باید استعلام بگیرد که آن مکان در حریم میراث فرهنگی، رودخانه و… نیست که این موارد در مجموع زمان خیلی زیادی را برای ایجاد کسب وکار ایجاد می کند. در اینباره ، یک قاعده ای داریم که آن هم موافقتنامه است؛ هئیت مقررات زدایی در این موضوع ورود کرده؛ به عنوان مثال، در بحث ابنیه تاریخی می دانیم که میراث فرهنگی ۳۲ هزار نقطه را به عنوان ابنیه تاریخی شناسایی کرده و وزارت اقتصاد مصوب کرد تا این نقاط را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین، این هئیت مصوب کرد که مناطقی تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست نیست، را اعلام کنند.
سازمان هایی که با هیئت مقررات زدایی همکاری نکردند
رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه مجوزها، مدارک، شرایط و زمان آن ها شفاف نیستند، به عنوان مثال مجوز موافقت اصولی برای ساخت بیمارستان معادل ۳۶۵ روز است، افزود: دستگاه ها و سازمان هایی که در این زمینه با هیئت مقررات زدایی همکاری کردند شامل وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و مراکز اصناف وزارت صمت هستند.
وی ادامه داد: سازمان هایی از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش در زمینه امور هیئت مقررات ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار