۱۰ مورد از تاثیرگذارترین شاهکار های سینمایی تمام دوران

تیتربرتر دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۷

به گزارش تیتربرتر؛
هر فیلم مدرنی را می توان وام دار تاریخ و آن هایی که مسیر تاریخ را روشن کرده اند دانست و در ادامه این مطلب قصد داریم در مورد برخی از این آثار هنری، به طور ویژه آثار سینمایی، صحبت کنیم که تاثیرگذارترین شاهکار های تاریخ سینما شناخته می شوند.
برترین ها - ترجمه از حسین علی پناهی: آیا زندگی از هنر تقلید می کند یا هنر به تقلید از زندگی واقعی می پردازد؟ این جدل همواره وجود داشته و اداه دارد و بحث آن اهمیتی برای این مقاله ما ندارد. در اینجا می خواهیم از تاثیر قوی هنر بر هنر صحبت کنیم آن هم از طریق لنز تاریخ سینما. یک هنرمند می تواند از منابع زیادی الهام بگیرد، اما وقتی که منبع یک اثر هنری دیگر باشد می توان آن اثر هنری دوم را بسیار تاثیرگذار دانست.
هر فیلم مدرنی را می توان وام دار تاریخ و آن هایی که مسیر تاریخ را روشن کرده اند دانست و در ادامه این مطلب قصد داریم در مورد برخی از این آثار هنری، به طور ویژه آثار سینمایی، صحبت کنیم که تاثیرگذارترین شاهکار های تاریخ سینما شناخته می شوند.
۱۰- از نفس افتاده (۱۹۶۰)
بعضی فیلم ها روح یک نسل را گرفته و آن را برای تصویرسازی برای بینندگان آینده خود تعریف می کنند. فیلم «از نفس افتاده» (Breathless) ساخته ژان لوک گدار این کار را برای مخاطبان خود در یک دهه پس از انتشار خود کرد و این فیلم هنوز هم یک احساس نوستالژی-رمانتیک دارد که همواره تکرار می شود و جایگزینی ندارد. با ضد قهرمانی که نمونه های مشابه زیادی را در پی داشت، این شاهکار جریان موج نوی سینمای فرانسه هنوز هم توسط بسیاری نماد خونسردی در سینما شناخته می شود. تصویرسازی نمادین این فیلم از جوانی سرکش و بیخیال، ...

سرخط اخبار