امروز ششم فروردین، روز زرتشت است. روز تولد پیامبری که نام و آوازه آن شرق و غرب را در نوردیده و همگان او را به اندیشه، گفتار و کردار نیکش می شناسند.

آفتاب نیوز :
با اینکه دین زرتشت بر شعار سه گانه پندار، گفتار و کرداد نیک استوار شده اما ترویج دهنده باورهای عمیق و به روزی مثل آزادی انتخاب، دوگانگی نیکی و بدی، پویایی آفرینش و تحول به سمت بهتر شدن است.
سال قبل با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ششم فروردین به عنوان «روز زرتشت» نامگذاری و وارد تقویم رسمی کشور شد. البته اطلاعات دقیق و روشنی درباره زمان و مکان تولد و جغرافیای ظهور زرتشت وجود ندارد و اظهارنظرهای مختلفی درباره خاستگاه و اندیشه های او بیان می شود. با این وجود، توافق حداکثری بر سر آن است که زرتشت به دنبال پیروزی نیکی بر بدی و سروری اهورامزدا بر اهریمن بوده است.
زرتشت از جمله شخصیت هایی است که از شرق جهان و از آسیا سربرآورده اما تاریخ حیات و اندیشه های او همواره مورد توجه، بررسی و تأمل غرب و شرق بوده گرفته است؛ به طوری که یونانیان او را زرواستر zoroastre می خواندند.
درباره اینکه زرتشت پیامبر بوده یا روحانی یا پادشاه اختلاف نظر وجود دارد. در مقاله علمی «زرتشت» نوشته اشمیت رودیگر اشاره شده است که در متون کلاسیک ارمنی، از زرتشت به عنوان مغ (روحانی) و پادشاه بلخی ها یا مادها یاد می کنند. این اظهار نظر در حالی مطرح می شود که جیمز مولتون –محقق بریتانیایی- در کتابی تحت عنوان «دین نخستین زرتشت» که چکیده ای از آن توسط همایون همتی ترجمه شده است؛ اعتقاد دارد که زرتشت یک پیامبر بوده و مغ ها (روحانی یا موبد) سعی داشتند که با نفوذ در دین زرتشتی، زرتشت را هم یک مغ و خود را به عنوان نگهبانان رسمی آیین زرتشت معرفی کنند در حالیکه دین زرتشت و اوستا توسط مغ ها تحریف شده است.
در این میان هندریک نیبرگ -ایران شناس سوئدی-، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار