بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم

دفتر مقام معظم رهبری دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۴