معلمان پیمانی ورودی سال تحصیلی جاری می گویند: تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۸ که افزایش حقوق مزدبگیران دولت را مشخص کرده، به صراحت گفته افزایش حقوق در دو مرحله، یکی ۴۰۰ هزار تومان نقدی و دیگر ۱۰ درصد افزایش، بایستی صورت بگیرد اما دولت برای ورودی های ما فقط ۱۰ درصد را در نظر گرفته و افزایشِ ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، شامل حال ما نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، گروه بندی مشاغل در رده ها و دسته های مختلف، موجب ایجاد تبعیض در دریافتی مزدبگیران شده است؛ به گونه ای که شاغلان در یک «شغل یکسان» دریافتی و حقوق یکسان ندارند.
 لایه بندی گروه های شغلی فقط محدود به بخش خصوصی نیست، بلکه در بخش های عمومی و دولتی نیز به چشم می خورد. همانطور که کارگران بخش خصوصی به دسته های رسمی، قراردادی، پیمانکاری، ارکان ثالث و حجمی تقسیم می شوند و برای یک ماهیت شغلی یکسان، دستمزد متفاوت می گیرند، در دولت نیز میان کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و همینطور گروه هایی که به عنوان طرف قرارداد از بخش خصوصی در دولت فعالیت می کنند، تفاوتِ حقوقی و دستمزدی، به میزان زیادی وجود دارد.
کارمندان دولت براساس ضوابط قانونی، بایستی مراحلی مانندِ «قراردادی» و یا «پیمانی» را پشت سر بگذارند، تا بتوانند کارمند رسمی شوند اما در حین گذر از این مراتب، متحمل تبعیض حقوقی آشکار می شوند؛ یک نمونه از این تبعیض، تفاوت در دریافتی و مزایای شغلی معلمانی است که از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش جذب شده اند و قرار است چند سالی به عنوانِ «پیمانی» کار کنند.
۴۰۰ هزار تومان را به ما ندادند!
گروهی از این معلمان که از ابتدای سال جاری شروع به تدریس کرده اند، در ارتباط با شرایط شغلی تبعیض آمیز ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار