بازگشت زندگی به دریاچه ارومیه

ایرنا یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۱۱

ایرنا - ارومیه - با تداوم ورود آب به دریاچه ارومیه و افزایش حجم آب و کاهش غلظت نمک دریاچه شرایط زیست آرتیمیا در برخی از نقاط دریاچه فراهم شده است.همچنین با رسیدن آب به بندر شرفخانه کشتی نوح پس از 14 سال در آب قرار گرفت.*3*19*

سرخط اخبار