اعتمادآنلاین| مهدی زارعی، رییس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران، ضمن اعلام هشدار نسبت به وضعیت نقدینگی داروخانه های سراسر کشور اظهار داشت: داروسازان تاکنون در مسیر تامین به موقع داروی بیماران، از هیچ اقدامی فروگذار نبوده اند و حتی با دریافت وام بانکی و پرداخت سودهای آنچنانی تلاش کرده اند که اجازه ندهند خللی در زنجیره عرضه دارو ایجاد شود، ولی در حال حاضر شرایط اقتصادی داروخانه ها بسیار وخیم شده و توان داروسازان رو به پایان است.
وی افزود: داروسازان به مشکلات و گرفتاری های کلان اقتصادی کشور واقف هستند ولی نکته اینجاست که به هر حال شرکت های تولیدکننده و پخش دارو، بابت داروهای تحویلی خود به داروخانه، مطالباتی دارند که بخش عمده ای از این وجوه، نزد سازمان های بیمه گر بلوکه شده است.
زارعی گفت: مشکلات مالی سازمان های بیمه گر نباید به داروخانه ها تسری پیدا کند و این قابلیت و توانایی مدیر سازمان را می طلبد. اگر شرایط مالی سازمان های بیمه گر مناسب نیست، کارشناسان آن سازمان ها ممکن است در پیش بینی های خود برای تامین بودجه کوتاهی کرده اند و تبعات این موضوع نباید بر سر داروخانه ها آوار شود.
وی ادامه داد: قانون باید در فضای مالی میان داروخانه و سازمان های بیمه گر حاکم باشد، نه اینکه هر روز به بهانه های مختلف شاهد خلف وعده سازمان های بیمه گر باشیم.
زارعی اضافه کرد:13 هزار داروخانه در خدمت سلامت جامعه ایران هستند و آنها برای بقا و استمرار خدمت به مردم، نیاز به توجیه و بهانه تراشی ندارند، بلکه تنها کافی است که سازمان های بیمه گر طبق قانون، هزینه دارویی بیمه شدگان خود را به موقع پرداخت کنند.
زارعی تصریح کرد: آنچه که تاسف بار ...

سرخط اخبار