روایت "سیدحسن موسوی فرد" کارشناس اقتصادی، از مصوبه کمیته تلفیق مجلس درباره حذف پله پنجم مالیاتی پلکانی.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار