علی رغم بسته بودن تمامی پاساژها و مغازه ها و با وجود خلوت بودن اکثر خیابان های ارومیه برخی از مردم برای خلاصی از روزهای خانه نشینی و قرنطینه با ماشین های خود به سوی تفرجگاه ها و یا پارک های شهر می روند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار