توزیع نقدینگی متناسب با عدالت صورت نگرفته است

عصر اقتصاد چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۵

معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات اظهار داشت: از ابتدای دولت نهم تاکنون نقدینگی کشور به بیش از 25 برابر رسیده اما توزیع نقدینگی متناسب با عدالت صورت نگرفته است؛ اگر همه درآمدها متناسب و معادل خودشان افزایش پیدا می کردند اکنون مشکلات رفاهی مردم تا این اندازه بزرگ نبود.
دکتر حیدر مستخدمین حسینی ، اقتصاددان و معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، در گفت وگویی صریح به آسیب شناسی اقتصاد ایران پرداخت و تاکید کرد که برای اصلاح ساختار لازم است در ابتدا مشخص شود که اقتصاد کشور از چه نظا می تبعیت می کند: سرمایه داری، اقتصاد آزاد، اقتصاد رقابتی و یا سوسیالیستی؟ به اعتقاد او در سایر کشورها شخص یا اشخاصی که سیاست گذاری غلطی را اجرایی کرده و باعث گسترش فساد و تلاطم در بازارها می شوند، محاکمه یا از پست خود برکنار می کنند در کشور ما نیز به ویژه در مقطع کنونی و برای عبور از بحران تحریم ها، اصلاح ساختار واقعی از این نقطه آغاز می شود: «مسئولی که زمینه فساد را فراهم کرده محاکمه و برکنار کنیم.»
با مستخدمین حسینی درمورد ساختار بودجه نویسی کشور، مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان فردی که برای اولین بار این بحث را در مجلس مطرح کرد)، ارز 4200 تومانی، رمزارزها، دیپلماسی اقتصادی و ... نیز پرسش هایی مطرح و پاسخ های مبسوطی دریافت کردیم که در ادامه می خوانید.
* شما همواره بر اصلاح ساختار اقتصاد کشور تأکید دارید. در این مقطع با توجه به اقدام دولت در اصلاح ساختار بودجه و کسر 62 هزار میلیارد تومان از حساب دخل وخرج کشور از یک سو و کاهش صادرات نفت؛ آیا این اصلاح ساختار می تواند اثرگذار باشد؟ امکان تحقق آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
- بودجه ساختاری است که ...

سرخط اخبار