زلزله ای شدید زاگرب، پایتخت کرواسی را به لرزه درآورد. این زلزله در عمق ده کیلومتری زمین روی داده و مرکز آن نقطه ای در نزدیکی زاگرب، در شمال این شهر بوده است. بخش هایی از ساختمان ها در زاگرب فرو ریخته و برخی خودروها در خیابان ها زیر آوار مانده اند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار