انباشت زباله در مناطق میشداغ و ام الدبس خوزستان

نامه نیوز پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۵
منطقه حفاظت شده میشداغ باوسعت ۵۴,۳۶۳مابین شهرهای بستان وعبدالخان درغرب استان خوزستان قرارگرفته است ودر سال ۱۳۹۰ از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقایافته است این منطقه به نام منطقه حفاظت شده میشداغ و ام دبس نیز شناخته میشود این منطقه دارای تپه ماهوری ودشتی میباشدزیستگاه میشداغ درحال حاضر تنها منطقه ای است که میتوان تعداد محدودی از آهوان استان خوزستان را در آن دید ولی رها سازی زباله ها و آتش زدن آنها توسط شهرداری شهر بستان دراین منطقه باعث نابودی زیست بوم منطقه و کوچ اجباری آهوان شده است.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
لینک کوتاه کپی لینک

سرخط اخبار