مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس و همچنین امیرحسین بانکی پورفرد رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان و علیرضا نصراصفهان رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در روزهای اخیر با حضور در دفتر خبرگزاری، به گفت وگو با خبرنگاران این رسانه پرداختند.
سرخط اخبار