بسته شدن درب های رواق و ضریح منور حضرت امام رضا (ع) فرصتی را فراهم کرد که خادمان حرم رضوی اقدام به بازسازی و مرمت ابنیه تاریخی، گچ بری ها و آیینه کاری های روضه منوره و دیگر نقاط حرم رضوی کنند. حالا باز وقت عاشقی رسیده و زائران حضرت امام رضا (ع) دست بر سینه ادب می گذارند و به ساحت مقدس ایشان عرض ادب می کنند.
سرخط اخبار