تهران- ایرنا- روانشناسی سلامت و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت: باید قبول کنیم که رسانه در بروز این ترس بی تاثیر نیست. بهتر است ما بین ترس واقعی و کاذب فاصله ای بگذاریم. یک ویروس وارد کشور شده که درمان آن هنوز مشخص نیست اما این قسمت تلخ ماجراست و قسمت مثبت ماجرا این است که با توصیه های بهداشتی می توان از این ویروس جلوگیری کرد.»

روزنامه اعتماد در گفت و گو با پورشریفی، روانشناس در تحلیل غلبه ترس بین مردم از ویروس کرونا، آورده است:  به نظر می رسد این روزها بیشتر از ویروس کرونا «ترس از کرونا» بر ما غلبه کرده است. «حمید پورشریفی» متخصص روانشناسی سلامت و دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی درباره اینکه این ترس ریشه در چه مساله ای دارد به پرسش های «اعتماد» پاسخ داده است. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
درمورد خطرات بیماری ناشی از ویروس کرونا بحثی نیست. می دانیم که این بیماری کشنده هم هست. اما ما بیماری های دیگری هم داشته ایم که موجب مرگ شده یا می شوند. به نظر می رسد الان با چیزی فراتر از خود بیماری مواجهیم. ترس از این بیماری. به نظر شما ترس از این بیماری ریشه در چه چیزی دارد. ترس از مرگ یا چیزهای دیگر.
در مبنای ترس دو واکنش وجود دارد: یک، ناچیزانگاری؛ به این معنا که افراد مساله را جدی نمی گیرند و دو، فاجعه انگاری؛ اساس و دلیل فاجعه ‍ انگاری ترس زیاد همچنین فقدان اطلاعات است. متاسفانه منابع اطلاعاتی زیادی وجود دارد و در برخی مواقع این منابع خبری به شکل فاجعه آمیزی اطلاعات را دراختیار عموم قرار می دهند و در نتیجه مبنای ترس به دلیل نداشتن اطلاعات درست است.
چگونه می توان با این ترس مقابله کرد؟
واقعیت این است که اولین مبنای ترس های ما افکار ماست و این افکار اطلاعاتی است که از محیط می گیریم. اگر از منابع صحیح اطلاعات کسب کنیم، بی شک این هیجانات منفی کمتر می شود. سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، دو منبع معتبر برای کسب اطلاعات صحیح است. براساس آمار و اطلاعات سازمان جهانی بهداشت این ویروس اگرچه توسعه یابنده است و از این نظر نگرانی هایی را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری