شیوع بیماری کرونا، سبک زندگی بسیاری از افراد را تغییر داده و استرس های فردی و اجتماعی متعدد و ناگهانی ایجاد کرده است که یکی از این استرس ها عدم امکان ملاقات با فرد بستری شده در بیمارستان و نیز عدم امکان برگزاری مراسم تشییع و ترحیم به صورت معمول است. از این رو برگزاری مراسم ترحیم مجازی به منظور حمایت عاطفی و اجتماعی از این افراد، می تواند با توجه به شرایط موجود، راه حل مناسب و موثری باشد.

آفتاب نیوز :
سن و جنسیت فوت شده، کیفیت و کمیت اثر عدم حضور فرد فوت شده برای اطرافیان، کیفیت دلبستگی و تعامل متوفی با دیگران و دیدگاه افراد به مرگ و زندگی از جمله عواملی هستند که بر واکنش سوگ بازماندگان موثر است. در مواقعی که افراد بعد از فوت عزیزان امکان برگزاری مراسم های معمول را دارند، حضور دیگران به عنوان حمایت کننده، تسکین دهنده خانواده متوفی خواهد بود که باعث می شود در کنار تخلیه هیجانی و ابراز احساسات فرایند کنارآمدن با سوگ بهتر و سازگارانه تر طی شود.
شیوع بیماری کووید ۱۹(کرونا) به طور اساسی سبک زندگی انسان ها را تغییر داد. بدیهی است این تغییر، استرس های فردی و اجتماعی متعدد و ناگهانی ایجاد کرده است. یکی از این استرس ها عدم امکان ملاقات با فرد بستری شده در بیمارستان و بدتر از آن عدم امکان برگزاری مراسم تشییع و ترحیم به صورت معمول است. با توجه به توضیحات ذکر شده در پاراگراف قبلی و پیامدهای منفی عدم برگزاری مراسم ترحیم این دستورالعمل به طور خلاصه آموزش ها و راهکارهای لازم را جهت ایجاد حمایت روانی،اجتماعی و معنوی برای خانواده متوفی ارایه می کند.
دستورالعمل پیشنهادی، درمانی نیست و صرفا برای آموزش تعامل مجازی اطرافیان فرد متوفی طراحی شده است و جنبه پیشگیرانه دارد. شایان ذکر است این دستورالعمل برای کلیه خانواده هایی که عزیزان خود را به هر دلیلی در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ از دست داده اند کمک کننده است. در صورتی که فرد در گذر زمان نتواند با سوگ عزیزی کنار بیاید لازم است از مشاوره روان شناسان(درمان) کمک بگیرد.
حمایت اجتماعی و عاطفی می تواند توسط معلم، هم کلاسی، همسایه، دوستان، همکاران، هم شهری ها، هم رشته ای ها و هر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار