محمود احمدی نژاد در گفتگویی گفته است: پذیرش دین با پذیرش حکومت جمهوری اسلامی دوتاست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، محمود احمدی نژاد در گفتگویی با مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان به بیان نکاتی درباره حجاب اجباری پرداخته است. بخشی از این گفتگو در کانال دولت بهار، منتشر شده است که در ادامه آن را می خوانید.
مهدی نصیری: قانون الزام به حجاب اجباری را چگونه می بینید؟
احمدی نژاد: قانون، یک قرارداد اجتماعی است. مگر غیر از این است؟! به مردم می گویند شما یک مجلس انتخاب کردید و این مجلس برای شما قانون گذاشته.
مهدی نصیری: در اینجا مستند به شریعت می کنند ...
احمدی نژاد: مستند به شریعت هم باید از مسیر مجلس بیاید دیگر.
مهدی نصیری: درست است.
احمدی نژاد: اراده و خواست مردم در تشکیل مجلس و تصمیمات آن دخالتی دارد یا ندارد؟! آیا مصوبات مجلس باید مورد قبول عامه مردم باشد یا نباشد؟! اگر مجلس یک قانونی گذاشته و اکثریت جامعه می گوید من قبول ندارم، شما می توانی بگویی من به هر قیمت اعمال می کنم؟!
مهدی نصیری: می گویند مهم نیست که مردم نپذیرند!
احمدی نژاد: به محض اینکه مجلسی این حرف را بزند خودش فاقد مشروعیت شده. چون این مجلس نماینده مردم است دیگر! نماینده مگر می تواند خلاف خواست کسی که او را تعیین کرده، عمل کند؟!
مهدی نصیری: این ها می گویند آره!
احمدی نژاد: چجوری؟! [رای دهنده گان که چنین] اجازه ای نداده اند!
مهدی نصیری: می گویند مردم در چارچوبی به نام جمهوری اسلامی گفته اند که می خواهیم حاکمیت بر اساس اسلام باشد. نمایندگان مجلس هم باید بر اساس همین قوانین اسلامی، قوانین [عادی] را تصویب کنند. شورای نگهبان هم که می گوید حکومت اسلامی می تواند حجاب را الزامی کند و از اینجا به بعد دیگر مردم حق دخالت ندارند! ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار