مردم دارالمومنین همدان با حضور در شعب اخذ رای به فرمان رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند و با سرانگشتان رنگی مهر تاییدی بر حقانیت نظام زدند.
سرخط اخبار