رشت- کادر درمانی و پرستاران بیمارستان رازی رشت از زمان شیوع ویروس کرونا تلاش شبانه روزی برای بهبود بیماران انجام می دهند.

دریافت 92 MB
به گزارش خبرنگار مهر ، کادر درمانی و پرستاران بیمارستان رازی رشت از زمان شیوع ویروس کرونا تلاش شبانه روزی برای بهبود بیماران انجام می دهند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار