توضیحات مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی درباره قرآن اهدایی به رئیس جمهور

قدس آنلاین سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۵۷
"محمد علی چمی گو" مدیرعامل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی درباره قرآن اهدایی به رئیس جمهور در گفتگو با قدس انلاین توضیحاتی را ارایه دادند.
سرخط اخبار