در این روزهای بحبوحه شیوع ویروس کرونا تعدادی از خیرین آستین همت بالا زده اند و بدون چشمداشت برای کمک به کادر درمانی کیت های محافظت فردی تولید می کنند. این لباس ها قابل استفاده مجدد است و نمونه خارجی آن در بازار به قیمت 300 هزار تومان فروخته می شود. این خیرین توانسته اند با کمترین هزینه لباس های محافظتی را تولید و در بیمارستان های تهران توزیع کنند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار