با توجه به وقوع سیل در ماه های گذشته در شهر اهواز و روستاهای مجاور ، همچنین بحران کرونا ، مشکلات اقتصادی در برخی مناطق به حدی بوده است که همچنان برخی از هموطنان درگیر خسارت های پیش آمده هستند.
سرخط اخبار