تصاویر | تهران گردی بدون خودرو در آخرین پنجشنبه فروردین

خبر آنلاین پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۱۴
اولین هفته از طرح «پنج شنبه های گردشگری بدون خودرو» در باغ ملی تهران برگزار شد. پنج شنبه های گردشگری بدون خودرو طرحی است که توسط مشاور شهرداری تهران پیشنهاد شده و هدف آن تقویت گردشگری شهر تهران، معرفی جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری تهران، جذب گردشگر و تحقق شعار تهران شهری برای همه است.

عکس ها: ایرنا
6767