مکان برگزاری مراسم هیات آل یاسین خمینی شهر اصفهان به دستور مقام قضایی و توسط نیروى انتظامى تعطیل و پلمب شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از عصرایران؛ مکان برگزاری مراسم هیات آل یاسین خمینی شهر اصفهان به دستور مقام قضایی و توسط نیروى انتظامى تعطیل و پلمب شد.
ایگاه و دفتر هیات آل یاسین به دلیل برگزاری مراسم بدون مجوز و تخطى چندین باره از مقررات ویژه بهداشتی و مصوبات ستاد ملی کرونا تعطیل و پلمب شد. همچنین چند تن از افراد دست اندکار این هیات بازداشت و به مرجع قضایى سپرده شدند.
این هیات از ابتدای کرونا تاکنون بدون توقیف، برنامه های مذهبی خود را با حضور شمار زیادی از افراد برگزار می کرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار