این روزها در زندگی اجتماعی علی رغم محدودیت ها برای جلوگیری از شیوع کرونا باید کماکان مسائل بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنیم چراکه خطر ابتلا به کرونا تغییری نکرده است و در شرایط کنونی زندگی با کرونا یعنی رعایت پروتکل های بهداشتی در کنار زندگی، ورزش، تفریح و کار به طوری که از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار