پیرو اطلاعیه روز چهار شنبه 4 تیر ماه 1399 درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می رساند، 8 بانک و 7 نهاد مالی غیربانکی سفارش های خود را در مجموع به ارزش 11هزار و 770 میلیارد تومان در سامانه های بازار بین بانکی و مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 3400 میلیارد تومان اوراق اراد36 با نرخ بازده تا سررسید 16.5 درصد و 2900 میلیارد تومان اوراق اراد34 با نرخ بازده تا سررسید 17.5 درصد (در مجموع 6300 میلیارد تومان) موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه 10 تیر ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شده است. /فارس

عناوین مهم خبری