برنامه درسی 6 آبان مدرسه تلویزیونی ایران که از شبکه های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می شود، اعلام شد.

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه درسی دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه که 6 آبان از شبکه های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می شود، اعلام شد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت ٨ تا ٨:٣٠ الگو سازی انواع دامن کلوش - پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت و پوشاک - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش - رشته تراشکاری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مبانی هنرهای تجسمی- گرافیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ دانش فنی- رشته الکترونیک- پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای
ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ علوم تجربی - درس تنظیم عصبی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی - به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹
متوسطه دوم :
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم ...

سرخط اخبار