باید یک بار برای همیشه، مکانیسم عمل این شبکه های فساد که در داخل، گلوگاه های حساس را در اختیار دارند و دشمنان ایران را پروار می کنند، روشن و تکلیف آنها یکسره گردد.

سرویس سیاست مشرق - وقتی در اسفندماه سال گذشته، رسیدگی به پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز شد، در کنار همه جزییات قابل توجه این پرونده فساد بزرگ اقتصادی، وجهی تازه از این نوع مفاسد هم به واسطه مطرح شدن یک نام، برای افکار عمومی فاش شد: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا
نکته بسیار مهم درباره این متهمه این است که او که اکنون به آمریکا متواری است، همسر فردی به نام «مهدی خلجی» بود. مهدی خلجی، عضو اندیشکده صهیونیستی و به شدت جنگ طلب «واشینگتن، خاور نزدیک»، نه تنها مهمان ثابت شبکه های ضدایرانی چون بی بی سی فارسی و صدای آمریکا است که به طور فعال در زمینه ی تحریم های ضدایرانی و حتی زمینه سازی برای جنگ با ایران، به موسسات و نهادهای آمریکایی مشاوره می دهد.
از آن جا که شرکت بازرگانی پتروشیمی، یک شرکت دولتی محسوب می شود، بسیاری از ناظران و اهالی رسانه این سوال را مطرح می کردند که چگونه بخشی از پول های کلان در گردش این شرکت متعلق به جمهوری اسلامی به جیب کسی رفته که همسرش یکی از ضدایرانی ترین چهره های اپوزیسیون است؟ این جا بود که برخی زمزمه ها و گمانه زنی های قبلی درباره این که دست کم بخشی از پول فعالیت «اپوزیسیون» جمهوری اسلامی (آن هم بخش به شدت ضدایرانی و جنگ طلب و صهیونیستی آن) از داخل کشور و توسط شبکه های فاسد لانه کرده در درون ساختار جمهوری اسلامی تامین می شود، پررنگ تر شد.
روز ۳۰ شهریور ۹۸، دادگاه رسیدگی به به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده برگزار شد.
نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست ۲۶ متهم این پرونده، به تخلفات متهمین اول و دوم، که یک زوج هستند، پرداخت. حسینی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار