باران و سیل در یک هفته گذشته حاشیه نشینان تالاب جازموریان را درگیر سیل کرد. این سیل در کنار خسارت های زیرساختی، بخش های کشاورزی و دامداری این منطقه را هم دچار خسارات زیادی کرد.
سرخط اخبار