اولین دوره دو روزه ملی باز آموزی و دانش افزایی مدیران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده از صبح امروز در هتل بزرگ شیراز آغاز به کار کردو.
سرخط اخبار