اصفهان- ایرنا- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: برای تعادل بخشی به آب های زیرزمینی و جلوگیری از فرونشست زمین در دشت های این استان جریان آب زاینده رود باید جریان داشته یابد.

منصور شیشه فروش روز شنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به ارائه گزارش سازمان نقشه برداری از میزان فرونشست زمین در دشت مهیار استان افزود: افزون بر این مهیار، دشت های دیگر استان از جمله کاشان، آران و بیدگل، فریدن، اصفهان، برخوارو شاهین شهر دچار فرونشست جدی شدند و زمین های کشاورزی این مناطق دچار فرو رفتگی های عمیق و شکاف های گسترده شده اند.
وی تصریح کرد: به دلیل فرونشست زمین، منازل مسکونی در گلشهر گلپایگان، محله عاشق آباد اصفهان و دامنه فریدن آسیب دیده اند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه کاهش سفره های زیر زمینی یکی از عوامل مهم فرونشست زمین است، اظهارداشت: در ۲۰ سال گذشته زاینده رود به صورت مقطعی و دوره ای جریان داشت و موجب شد تا سفره های زیرزمینی اطراف آن که در استان اصفهان ۳۰۰ کیلومتر طول دارد تامین نشود و تحت تاثیر فرونشست قرار گیرد.
وی اضافه کرد: جریان زاینده رود تاثیر بسزایی در متوقف کردن فرونشست در استان اصفهان دارد و به همین دلیل یکی از مطالبات مردم این استان است که وزارت نیرو باید به آن توجه کند.
شیشه فروش درباره اقدام های انجام شده برای جلوگیری از فرونشست زمین در استان یادآور شد: شرکت آب منطقه ای استان با تشکیل ۶۳ گروه اقدام به جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز بویژه در دشت های بحرانی و ممنوعه استان کرده است.
وی ادامه داد: در پی این اقدام، امسال از فعالیت حدود ۶۰۰ دستگاه حفاری چاه های غیرمجاز جلوگیری شده است و طی سه سال اخیر پنج هزار چاه غیر مجاز مسدود شدند که ۱۰۰ حلقه آنها مربوط به ۶ ماه نخست امسال است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته حدود چهار هزار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار