غلامرضا ظریفیان در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری در نشست خبری روز گذشته خود با اهالی رسانه به توضیح و پاسخ درباره موضوعات و سؤالات مختلفی پرداخت؛ از سیاست خارجی گرفته تا مسائل اقتصادی و برنامه های دولت و سیاست داخلی. در این بین رئیس جمهوری در بخشی از سخنانش به موضوع مهمی اشاره کرد که شاید لازم باشد بیش از این جدی گرفته شود.
آقای روحانی گفت: «رئیس جمهوری طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید مداوم حواسش به قانون اساسی باشد. این موضع کجا فراموش شده است؟ برخی اصول را من در سخنرانی ها می گویم عده ای عصبانی می شوند. همه پرسی در همین قانون اساسی است؛ اگر بد است حذف کنید.» ایشان البته در بخش های دیگری از سخنان دیروز هم اشاراتی غیرمستقیم به ظرفیت های معوق مانده قانون اساسی خصوصاً در حوزه حقوق شهروندی داشتند.
اینکه عالی ترین مقام اجرایی کشور در سخنانی رسمی و به کرات خواهان فعال شدن بخش ها و اصولی از قانون اساسی است، خود می تواند جای تأمل بسیار داشته باشد. علی الخصوص اینکه این درخواست توسط رؤسای جمهوری پیشین نیز فارغ از انواع گرایشات آنها مطرح می شده و مسبوق به سابقه است. این نشان می دهد که ما در کشور از نظر رفتار قانونی و قانونگرایی دچار مشکلاتی هستیم و حل این مشکلات یکی از مسائل مبرم کشور است. در واقع کنکاش در اینکه چرا باید اجرای بخشی از قانون اساسی ما حالت تعلیق به خود بگیرد و رئیس جمهوری کشور هم در تغییر این شرایط تعلیق نتواند به کامیابی برسد، هم جای سؤال دارد و هم تأسف.
قانون اساسی فراگیرترین میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی و اصلی ترین واسطه و مرجع مشروعیت سیاسی آن است که دارای ظرفیت های متعددی است. منفعل کردن این ظرفیت ها از طریق ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار