تهران- ایرنا- استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره ضعف قانون گذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری گفت: هنوز در خط اول هستیم و درباره حق داشتن یا نداشتن مولف و ناشر حرف می زنیم.

زهرا شاکری در همایش حقوق نشر با اشاره به قوانین پیشنهادی حقوق مالکیت فکری در مجلس را اصلاح مناسبی بر قانون قدیمی دانست و گفت: هنوز درباره حق داشتن یا نداشتن مولف و ناشر حرف می زنیم و به استثنائات نرسیده ایم؛ اما باید مطرح شوند. استثنائات مقرری و امری نیست و قوانین تکمیلی است که به مخاطبان کمک می کند آسوده تر از آثار هنری استفاده کنند.
استاد دانشگاه تهران، با شرح شرایط و ضوابط حقوق مولفان و مصنفان، گفت: از زمانی که حقوق مولفان پیش بینی شده است، همیشه محافظت از آن در برنامه دولت ها جای داشته و سعی کرده اند حقوق مولف را به سمت منافع عمومی سوق بدهند، زیرا قوانین حمایتی جزای سختگیرانه ای دارد.
این حقوق دان ادامه داد: این سختی ها باعث می شود دسترسی به آثار فرهنگی و ادبی ممکن نباشد و جامعه از آن محروم می شود، باید دامنه حقوق مالکیت را به نفع عموم جامعه گسترش دهیم.
این وکیل دادگستری، شرایط استثنایی استفاده از محصولات فرهنگی و هنری را اینگونه شرح داد: این استثناها مواردی هستند که بدون رعایت حقوق مالکیت فکری از اثر استفاده می شود و تبصره های مختلفی دارد که در کشورهای گوناگون، متفاوت هستند.
شاکری افزود: یکی از مهم ترین موارد این استثناها، تامین نیازهای شخصی است، نمونه اش ضبط آثار رادیویی و تلویزیونی است، کتابخانه ها و انواع آن از دیگر موارد هستند، آن ها می توانند آثاری را کپی کنند اما شرایطی وجود دارد که شامل همه کتاب ها نمی شود، مثلا اگر کتابی در آتش بسوزد، یا به قدری گرانقیمت یا نایاب باشد که نتوان آن را خرید، کتابخانه می تواند نسخه ای تهیه کند.
وی اعضای کتاب خانه ها و استفاده علمی و پژوهشی را از دیگر استثناها دانست و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار