دو خودروی شاسی بلند در خیابان حرکت می کردند که یکی از آنها با رانندگی جنون آمیز، از خودروی جلوی سبقت گرفت و پس از پرش از روی جدول، بر سر یک موتورسوار فرود آمد.
سرخط اخبار