سهام عدالت چند ساله آزاد می شود؟

جهان نیوز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۶
در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار و تشویق اقشار مردم به پس انداز سرمایه گذاری، دولت موظف است 40 درصد سهام شرکت های قابل واگذاری مشمول گروه های یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به سهام عدالت اختصاص دهد.

به گزارش جهان نیوز ، بر اساس گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل 44 تصویب شده و برای تصمیم گیری در صحن مجلس به هیات رئیسه تقدیم شده است.
بر اساس این گزارش در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار و تشویق اقشار مردم به پس انداز سرمایه گذاری، دولت موظف است 40 درصد سهام شرکت های قابل واگذاری مشمول گروه های یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به سهام عدالت اختصاص دهد.
دولت همچنین موظف خواهد شد مدیریت سهام عدالت متعلق به اعضای هر خانوار را به سرپرست آن خانوار واگذار کند.
بر اساس تبصره 2 مصوبه ویژه کمیسیون اصل 44 سرپرست خانوار می تواند به جای تکمیل فرم مخصوص دریافت سهام، فرم انتقال سهام به صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر موسوم به ETF سهام عدالت را تکمیل کند.
همچنین در ماده 7 این مصوبه آمده است؛ اداره صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر ETF سهام عدالت توسط هیات مدیره ای خواهد بود که به وسیله اعضای هیات امنا انتخاب می شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی که اصالتا یا وکالتا حداقل یک درصد از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند، از حق رای در جلسات هیات امنا برخوردار خواهند شد.
در ماده 10 این مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز شده حداقل 2 سال پس از اجرای کامل احکام مذکور این قانون و به تشخیص دو سوم اعضای شورا، فروش سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل سه ساله آزاد کند.
همچنین بر اساس ماده 12 مصوبه مجلس، شرکت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار