کنفرانس بین المللی «فقه، حقوق و پژوهش های دینی» در محورهای سیزده گانه همچون فقه، حقوق، اقتصاد اسلامی، علوم انسان و تمدن به میزبانی گرجستان برگزار می شود.
به گزارش شبکه اجتهاد ، کنفرانس بین المللی «فقه، حقوق و پژوهش های دینی» به همت شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلاموزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسفندماه سال جاری در گرجستان برگزار می شود. محورهای این همایش به شرح ذیل است:
فقه شامل فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خانواده، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه و حقوق جزا، فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی(ره)، فقه سیاسی، فلسفه و حکمت اسلامی.
حقوق شامل حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی، حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق تجارت، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق کیفری، حقوق اقتصادی، حقوق دادرسی اداری، حقوق جزای عمومی، حقوق بازار سرمایه، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بین المللی خصوصی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، مدیریت قضایی، مدیریت نظارت و بازرسی، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی، چالش های حقوقی در روابط بین الملل، چالش های حقوقی وکالت در نظام بین المللی، چالش های حقوق اسلام با حقوق بین الملل و سایر موضوعات مرتبط.
اقتصاد اسلامی ؛ پژوهش و نظریه پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی، فلسفه و روش شناسی علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی، مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی، بررسی تجربه سایر کشورها در تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی، ارزیابی مسائل اقتصادی ایران با ملاحظه رهیافت های اقتصاد اسلامی، طرح علمی چالش های پیش روی اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل ...

سرخط اخبار