موانع مشارکت زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۳

در مفهوم عام، نوعی از دگرگونی است که انسان با تلاش و کوشش آگاهانه و یا به طور ناآگاهانه جت رفع نیازها و تامین امنیت، در خود و محیط ایجاد می کند.
زهرا باقری
اندیشکده روابط بین الملل: توسعه: در مفهوم عام، نوعی از دگرگونی است که انسان با تلاش و کوشش آگاهانه و یا به طور ناآگاهانه جت رفع نیازها و تامین امنیت، در خود و محیط ایجاد می کند. در تعریف خاص، توسعه عبارت است از دگرگونی کیفی و ساختاری در تمام ارکان و عناصر جامعه. آنطور که جامعه از وضعیت موجود به وضعیت نوینی گذر می کند، مثلا از مرحله کشاورزی به مرحله صنعتی و یا از مرحله وابستگی به مرحله خوداتکایی و خودکفایی گام بر می نهد. (سیف اللهی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، 1386: 35) از سوی دیگر می توان بیان کرد که اصطلاح توسعه به صورت فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. واژه توسعه در لغت به معنای خروج از «لفاف» است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند.
در تعریف توسعه نکاتی را باید مدنظر داشت که مهم ترین آنها عبارتند از این که اولا، توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، ثانیا آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم، ثالثا به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم. (ازکیا، 1386: 24)
در زمینه توسعه انسانی:
شاخص توسعه انسانی ( HDI )
این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و ...

سرخط اخبار