قاضی در دادگاه خطاب به شبنم نعمت زاده گفت: به آشنایانتان بگویید نامه نگاری نکنند!
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار