پژوهشی جدید نشان می دهد مرحله ی خواب REM در کودکان کم سن و سال بیش از افراد دیگر است و عملکردی حیاتی برای توسعه ی مغز دارد.

برای کودکان نوپا زندگی پر از تجربیات جدید است. اخیرا پژوهشگران، نقطه عطف جدیدی را به فهرست طولانی تغییراتی که انسان های کوچک از آن می گذرند، اضافه کرده اند. این تغییر چشم گیر در عملکرد مغز، هدفی حیاتی به خواب می بخشد.
چندین دهه مطالعه درزمینه ی اهمیت خواب برای رشد و نگه داری مغز به ما ایده ی خوبی درمورد ضرورت خواب کافی داده است. به تازگی پژوهشگران آمریکایی با ایجاد مدلی ریاضی که نشان می دهد با گذشت دوران کودکی، رفتار خواب چگونه تغییر می یابد، بینش وسیع تری درمورد عملکردهای اصلی خواب فراهم آورده اند. ون ساوج، بوم شناس و زیست شناس دانشگاه کالیفرنیا می گوید: «من از مشاهده ی چنین تغییرات بزرگی در دوره ی کوتاه زمان، شوکه شده بودم و اینکه تغییر زمانی رخ می دهد که بسیار کم سن و سال هستید.»
درحالی که خواب چیزی است که همه ی ما آن را تقریبا هر روز تجربه می کنیم، مسائل زیادی درمورد آن وجود دارد که از آن ها بی خبریم. هرچه با دقت بیشتری نگاه می کنیم، این عملکرد پیچیده تر به نظر می رسد. ساوج و گروهش در گزارش خود می نویسند: «با فرض اینکه خواب با هدف خدمت به برخی عملکردهای اصلی تکامل یافته است، تقریبا مسلم است که این خصوصیت فراگیر و وقت گیر حیات حیوانی عملکردهای فیزیولوژیکی مختلفی داشته باشد.»
بخش مهمی از فرایند خواب، ورود به نوعی وضعیت هشیاری است که با تغییرات سریع چشمان هنگام خواب همراه است و مرحله ی حرکات سریع چشم (REM) خوانده می شود. در افراد بزرگسال، این مرحله تقریبا یک و نیم ساعت پس از رفتن به خواب آغاز می شود و به نظر می رسد با تقویت تجربیاتی که حین بیداری داشته ایم، ارتباط داشته باشد و این خاطرات را در بانک های حافظه ی ما ...

سرخط اخبار