مشهد یک کارشناس دینی با تبریک ماه شعبان گفت: در این روزها که درگیر کرونا هستیم، مردم این اجتماعات مذهبی را به صورت مجازی برگزار کرده و شور و نشاط معنوی خود را در این فضاها نشان دهند.

دریافت 24 MB
به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام حسین ابراهیمی اول در خصوص برگزاری اجتماعات مذهبی در روزهایی که درگیر کرونا هستیم توصیه کرد که مردم این اجتماعات را به صورت مجازی برگزار کنند و شور و نشاط معنوی خود را در این فضاها نشان دهند.
این کارشناس دینی همچنین از مردم خواست که تذکرات عقلی و شرعی بزرگان را به خاطر سلامت خود و دیگران رعایت کرده و از تجمعات و مسافرت پرهیز کنند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار