انجام ۶ هزار بازرسی از بازار در امسال

بسیج نیوز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۳
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت معدنانجام ۶ هزار بازرسی از بازار در امسال وتجارت بااشاره به اینکه با متخلفات برخورد قانونی می شود گفت: از ابتدای امسال 6هزار بازرسی از بازارهای استان انجام شده که در این زمینه بیش از 260پرونده تخلف باارزش 900میلیون ریال تشکیل شد.

باقری فرد افزود:سهمیۀ شکر به سه قسمت شامل صنف، صنعت و خانوار تقسیم بندی شده و حاله ها را نیز صادر کردیم که در این زمینه شرکت غله و خدمات بازرگانی برای حمل شکر به استان توسط مباشر و توزیع آن با حضور بازرس اقدام می کند.
وی گفت:هم اکنون زنبور داران به دلیل مشکل در نوع سهمیه ی خود از سهمیه خانوار استفاده می کنند وهمین هم سبب طولانی شدن صف های شکر شده است.