جمع بندی تصمیم گیری های مزدی در رابطه با کارمندان دولت نشان می دهد که آنها قرار است در سال جاری، حداقل ۷۲.۵ درصد افزایش در دریافتی ماهانه خود داشته باشند (۵۰ درصد افزایش در اسفند ماه و حداقل ۱۵ درصد که در سال جاری روی ۱۵۰ درصد پایه حقوق اعمال می شود) بنابراین افزایش دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته نیز نباید از این رقم کمتر باشد اما نکته اینجاست که در شورای عالی کار، بیشترین سهم این افزایش باید از طریق افزایشِ «پایه حقوق» اجرایی شود تا شامل حال بازنشستگان نیز بشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۹ در حالی آغاز شد که اوضاع برای کارگران و بازنشستگان به هیچ وجه، بر وفقِ مُراد نیست: کرونا هر روز افراد بیشتری را درگیر می کند و خانواده های بسیاری را داغدار؛ تکلیف دستمزد سال جاری هنوز مشخص نیست و مذاکرات تعیین دستمزد، علیرغم سنگین و پرالتهاب بودن، قبل از شب عید به نتیجه نرسید و در فروردین ماه، همه گروه های مزدی نگران این هستند که امسال که علاوه بر بحران همیشگی معیشت، ناگواری های روحی کرونا هم مزید بر علت شده، چقدر قرار است بگیرند؟
در بین گروه های مزدی کارگری، نگرانی های بازنشستگان تامین اجتماعی به مراتب بیشتر است. این بازنشستگان که بیش از ۷۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند، در سال ۹۸، پس از افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل حقوق که حداقل مستمری ها را نیز دربرگرفت، به زحمت ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درآمد ماهانه داشتند! درآمدی که با درنظر گرفتن معیارهای بسیار تقلیلی و با احتساب سبد معاش خانوارهای کارگری برای سال ۹۸ – که در اسفندماه ۹۷، حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد- قادر به تامین حتی نیمی از هزینه های زندگی نبود.
همسان سازی پا در هوا! ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار