عباس رضایی استاندار اصفهان به همراه معاونین از پروژه های مختلف شهرستان چادگان بازدید کردند.
سرخط اخبار