مورخ برجسته فلسطینی درباره انفجار دو روز قبل بیروت گفت: شاهدان عینی تاکید کرده اند که دو هواپیمای اسرائیلی بر فراز بندر بیروت در پرواز بوده اند و به نظر من اسرائیل عامل این جنایت است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالقادر یاسین مورخ برجسته فلسطینی درباره انفجار دو روز قبل بیروت گفت: من اینبار با ترامپ هم نظر هستم زیرا وی تنها مقام در دنیاست که تایید کرد که این جنایت انجام شده از سوی طرفی است و نزدیک بود که نام اسرائیل را ببرد.
وی افزود: شاهدان عینی تاکید کرده اند که دو هواپیمای اسرائیلی بر فراز بندر بیروت در پرواز بوده اند و من این فرضیه را ترجیح می دهم که اسرائیل در پشت پرده این جنایت قرار دارد. برخی سران احزاب در لبنان هنوز با اسرائیل تعامل دارند و عذرخواهی نکرده اند.
یاسین تاکید کرد: این ضربه ای برای به زانو درآوردن لبنان که هدف دیرین اسرائیل است، محسوب می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار